ODEN Anläggningsentreprenad AB  

 
  ODENs miljöpolicy
 

     ODEN ska bidra till ett ekologiskt uthålligt samhälle
     genom att

  • i all verksamhet ta hänsyn till såväl människa som miljö

  • i förebyggande syfte identifiera föroreningskällor

  • ständigt förbättra verksamheten genom aktivt miljöarbete

  • minska miljöbelastning genom hushållning med resurser och val av material och maskiner

  • minimera mängden avfall

  • anpassa verksamheten till gällande miljölagstiftning och andra föreliggande krav