ODEN Anläggningsentreprenad AB  

 

 

Verksamhetsutveckling
I ODEN bedrivs en offensiv verksamhetsutveckling genom ständig mätning,
analys och förbättring av de i verksamheten ingående processerna med syfte att
tillgodose och helst överträffa våra kunders förväntningar.

För att upprätthålla en långsiktig god lönsamhet arbetar vi inte bara med kostnader
och intäkter. Andra bidragande faktorer i detta arbete är aktiv utveckling av bl a
kundrelationer, processorientering, leverantörssamverkan samt medarbetarnas
kompetens och engagemang.

I den kontinuerligt pågående verksamhetsutvecklingen utgör ODENs verksamhetssystem - utöver regelverk för det dagliga arbetet - också ett stöd till koncernens och dess
medarbetares förändrings- och förbättringsarbete för utveckling samt överföring av
kunskaper och erfarenheter om metoder, hjälpmedel och tillvägagångssätt.E-post på internt nät
E-post på externt nät


Webportalen