ODEN Anläggningsentreprenad AB  

Kontaktpersoner

Titel Namn E-post adress Mobilnummer
VD Björn Andersson bjorn.andersson@oden.nu 070 - 627 65 92
Ekonomichef Niklas Strid niklas.strid@oden.nu 070 - 415 65 15
Verksamhetsutvecklingschef Henrik Wallin henrik.wallin@oden.nu 070 - 334 43 00
Inköpschef Kjell Björklund kjell.bjorklund@oden.nu 073 - 029 93 81
Avdelningschef Mellersta Bo Edström bo.edstrom@oden.nu 070 - 521 70 05
Avdelningschef Stockholm Patrick Marelius patrick.marelius@oden.nu 070 - 338 89 29
Avdelningschef Sydväst Jonas Synnelius jonas.synnelius@oden.nu 073 - 029 93 51
Avdelningschef Bygg Joakim Sjölin joacim.sjolin@oden.nu  
Avdelningschef Maskin Doris Strand doris.strand@oden.nu 070 - 201 77 80

Kontor

Adress Telefonnummer Adress Telefonnummer
Huvudkontor     Avdelningskontor Stockholm/Bygg    
ODEN Anläggningsentreprenad AB

Växel

08 - 626 07 50 ODEN Anläggningsentreprenad AB

Växel

08 - 626 07 50
Sjöängsvägen 6 Fax 08 - 754 24 20 Sjöängsvägen 6 Fax 08 - 754 24 20
192 72  SOLLENTUNA     192 72  SOLLENTUNA    
Avdelningskontor Mellersta     Avdelningskontor Sydväst    
ODEN Anläggningsentreprenad AB

Växel

019 - 58 73 00 ODEN Anläggningsentreprenad AB

Växel

031 - 91 18 10
692 84  KUMLA Fax 019 - 58 73 29 Kungsporten 5 A Fax 031 - 91 18 47
      427 50  BILLDAL    
Avdelningskontor Maskin          
ODEN Anläggningsentreprenad AB

Växel

019 - 57 71 00      
692 84  KUMLA Fax 019 - 57 72 74      
           
Produktionskontor Karlstad     Produktionskontor Gävle    
ODEN Anläggningsentreprenad AB Växel 054 - 21 03 80 ODEN Anläggningsentreprenad AB

Växel

026 - 18 52 00
Södra Klaragatan 2 A Fax 054 - 21 03 81 Bomhusvägen 56

Fax

026 10 38 68
653 40  KARLSTAD     804 29  GÄVLE    
Produktionskontor Ängelholm          
ODEN Anläggningsentreprenad AB Växel 0431 - 431 362      
Ellenbergavägen 13 Fax 0431 - 431 363      
266 32 MUNKA LJUNBY