Nya projekt

Väg 111 Förbifart Viken
Kontraktssumma: Cirka 60 MSEK
Entreprenadens omfattning: Nybyggnad av cirka 5,5 km mötesfri landsväg (13 m bred) samt fyra broar.

PDI, Torslanda
Kontraktssumma: Cirka 10 MSEK
Entreprenadens omfattning: Uppställningsplats för bilar i Göteborgs hamn.

Trollhättan-Velanda
Kontraktssumma: Cirka 100 MSEK
Entreprenadens omfattning: Objektet avser utförande av markarbeten på Norge/Vänerbanan sträckan Trollhättan-Vetlanda.

Arbetstunnel, bangårdsområde
Kontraktssumma: Cirka 90 MSEK
Entreprenadens omfattning:
Byggande av arbetstunnel invid Stockholms centralstation ,med  längden ca 370 m. Arbetstunneln är avsedd för kommande byggnation av huvudtunnlar för projekt Citybanan. Projektet bedrivs i
konsortie med Züblin Scandinavia AB.

Vägåtgärder Väla Centrum Helsingborg
Kontraktssumma: Cirka 15 MSEK
Entreprenadens omfattning: Ny infart till Väla Centrum Helsingborg. Tre nya rondeller och trafiksignalsystem.

Norra Hallsås, Lerum
Kontraktssumma: Cirka 25 MSEK
Entreprenadens omfattning: Nybyggnad av väg, VA, tryckstegringspumpstation för kommande bostadsområde.

Sydvästkaj, Gävle Hamn
Kontraktssumma: Cirka 15 MSEK
Entreprenadens omfattning: Förstärkning av Sydvästkajen, 290 m stenkista samt 143 stålpålar.

E18, Adolfsberg - Lekhyttan
Kontraktssumma: Cirka 400 MSEK
Entreprenadens omfattning:
Nybyggnad av cirka två mil motorväg med tillhörande trafikplatser samt lokalvägar.

Legosan, Kumla
Kontraktssumma: Cirka 15 MSEK
Entreprenadens omfattning: Om- och tillbyggnad av kontor och produktionslokal i tre plan.

Väg 2573, delen Främmestad-Baljefors
Kontraktssumma: Cirka 10 MSEK
Entreprenadens omfattning: Ombyggnad av väg 2537 på en sträcka av 2,5 km. Ombyggnaden består av bärighetsförbättring samt breddning av körbana.

SL Hammarbyhöjden, Stockholm
Kontraktssumma: Cirka 6 MSEK
Entreprenadens omfattning: Renovering av tunnelbaneplattform. Utbyte av plattformselement samt tillhörande elarbeten. Mestadels nattarbeten.

Årstatunnlarna, Stockholm
Kontraktssumma: Cirka 50 MSEK
Entreprenadens omfattning: Utsprängning av bergrum intill befintliga VA tunnlar för anläggande av sedimenteringsbassänger.

Sickla Nya Handelshuset
Kontraktssumma: Cirka 15 MSEK
Entreprenadens omfattning:
Nybyggnad av parkeringshus/handelshus i Sickla köpcenter, Nacka.

Stenbäck
Kontraktssumma: Cirka 5 MSEK
Entreprenadens omfattning:
Nybyggnad av gator och ledningar för VA, el och tele för nyexploatering av 32 st villatomter.

Kockbacka Upplands-bro
Kontraktssumma: Cirka 80 MSEK
Entreprenadens omfattning:
Anläggning av gator och vägar, bullervall samt kommunaltekniska anordningar, VA-ledningar, ny spillvattenpumpstation och dagvattendamm.

Vattenverksgatan, Göteborg
Kontraktssumma: Cirka 5 MSEK
Entreprenadens omfattning: Utbyggnad av industrigata, VA-ledningar samt naturgas för blivande industriområde.

FV Tunnel, Trollhättan
Kontraktssumma: Cirka 20 MSEK
Entreprenadens omfattning: Bergtunnel för förläggning av fjärrvärme under Göta Älv.

Öjersjövägen, Partille
Kontraktssumma: Cirka 6 MSEK

SIB Kungsängen
Kontraktssumma: Cirka 16 MSEK
Entreprenadens omfattning: Nybyggnad av en miniatyrstad där armen ska öva strid i bebyggelse.

Glomman Örebro
Kontraktssumma: Cirka 6 MSEK
Entreprenadens omfattning: Nybyggnad av genomfartsled med tillhörande markarbeten.

Väg 61, delen förbi Åmotfors
Kontraktssumma: Cirka 60 MSEK
Entreprenadens omfattning: Nybyggnad av väg 61 samt tre st broar.
Bild från första spadtaget.

Kronåsen, Sollentuna
Kontraktssumma: Cirka 20 MSEK
Entreprenadens omfattning: Nybyggnad av gata inklusive dagvattenbrunnar med anslutning till huvudledning.

E123 Påldäck Hammarby Sjöstad
Kontraktssumma: Cirka 40 MSEK
Entreprenadens omfattning: Pålning med stålrörspålar, gjutning av påldäck cirka 7500 m² för nytt bostadsområde i Hammarby Sjöstad.

Jula, Linköping
Kontraktssumma: Cirka 35 MSEK
Entreprenadens omfattning: Ombyggnad av industrilokal till butikslokaler för Sportex, PC-city och Jula.

Väg 44 Väneryd-Båberg
Kontraktssumma: Cirka 90 MSEK
Entreprenadens omfattning: Utbyggnad av cirka 3 km fyrfältsväg, 4,2 km gång och cykelväg samt sedimentdammar med tillhörande ledningsarbeten.

ELTEL Värmland   läs mer >>
Kontraktssumma: Cirka 40 MSEK
Entreprenadens omfattning: Linjenät- och markarbeten av nyanläggningskaraktär, utbyte av stolpar och andra linjedetaljer.

Råtorp Etapp 3, Karlstad
Kontraktssumma: Cirka 10 MSEK
Entreprenadens omfattning: Ny cirkulationsplats, ramper till och från E18 samt gång och cykelvägar.

FV-Etapp 125 Sjöhagsvägen, Västerås
Kontraktssumma: Cirka 10 MSEK
Entreprenadens omfattning: 1,2 km fjärrvärmeledning, byggnation av två st nya kammare samt nedläggning av mediapaket.

Väg 26 Etapp2 Lunden - Lövåsen
Kontraktssumma: Cirka 10 MSEK
Entreprenadens omfattning: Ombyggnad av väg 26 till mötesfri landsväg samt ett antal korsningar och åkerinfarter.

Väg 61 Tallmon
Kontraktssumma: Cirka 15 MSEK
Entreprenadens omfattning: Cirkulationsplats och bro över GC-väg på väg 61 samt omläggning av VA-ledningar.