Välkommen till
ODEN Anläggningsentreprenad AB
 

ODENs verksamhet startades år 1950 som ett serviceföretag för lantbruket.
ODEN Anläggningsentreprenad AB bedriver anläggningsverksamhet, som omfattar kompletta mark-, väg-, bygg-, bro- och anläggningsarbeten samt marksanering med utgångspunkt från Kumla, Västerås, Stockholm, Göteborg, Ängelholm, Gävle och Karlstad.
Den i bolaget ingående maskinavdelningen, som förfogar över ett 60-tal anläggningsmaskiner och transportfordon, utför kompletta schaktentreprenader och transporter dels för externa kunder, dels för företagets eget behov.
Verksamheten omsätter c:a 800 Mkr med hjälp av 350 medarbetare. Huvudkontoret finns i Stockholm.

AFFÄRSIDÉ
ODEN ska utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ genom att med hög kompetens, kostnadseffektivitet samt god lönsamhet medverka i kvalitets- och miljösäkrade bygg- och anläggningsentreprenader för statliga, kommunala och privata kunder.

 

Senast uppdaterat 060516

 

2006-05-02
ODENs Årsredovisning 2005

2006-03-01
ODEN bygger ny motorväg

2006-03-01
ODEN söker personal

 

Nya projekt med kontraktssumma > 5 MSEK